Pedra Sao Tome
75,5x75,5 (RT) 

Piastrella
75,5x75,5 (RT) 

PIEMONTE POLIDO - Lançamento
74,5x74,5 (Polido) 

Prisma
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

PULPIS BEGE POLIDO - Lançamento
56x56 (Polido) 

PULPIS CINZA POLIDO - Lançamento
56x56 (Polido) 

Retro Food
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Retro Mix
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Rimini Polido - Lançamento
56x56 (Polido) 

Royal Bege Matte
75,5x75,5 (RT) 

RT 1730
56,9x56,9 (RT) 

RT 1738
56,9x56,9 (RT) 

RT 1743
56,9x56,9 (RT) 

RT 1756
56,9x56,9 (RT) 

RT 1757
56,9x56,9 (RT) 

RT 1758
56,9x56,9 (RT)